Положення про порядок проведення та підготовки засідань правління ОСББ «Оазис 4»

22 июня 2018 - Валентин
Положення про порядок проведення та підготовки засідань правління  ОСББ   «Оазис 4»

Правлінням ОСББ "Оазис 4" затверджено Положення про порядок проведення та підготовки засідань правління  

                                         

Затверджено  Протоколом засідання                         

правління ОСББ «Оазис 4»   № 5 від 19.03.2018

ПОЛОЖЕННЯ

                    Про порядок проведення та підготовки засідань правління  ОСББ   «Оазис 4»

1.      Організаційно-правовою формою роботи правління є засідання.

2.      Засідання правління проводиться за наявністю кворуму, а саме не менше 8(восьми) членів правління.

3.      На засіданні правління мають право бути присутніми члени органів управління ОСББ, а також інші особи, які запрошуються для участі в обговоренні питань порядку денного засідання правління. Запрошені особи не приймають участь в голосуванні та можуть приймати участь в обговоренні питань тільки з дозволу головуючого на засіданні. Запрошення має бути узгоджене більшістю складу правління.

4.      Кожен член правління має право вносити свої пропозиції по питаннях порядку денного, пропонувати зміни до порядку денного, а також виносити на голосування свої пропозиції.

5.      Головуючим на засіданні правління є, як правило, голова правління або його заступник. Кожен член правління може бути обраний головуючим простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів правління.

6.      Головуючий на засіданні правління повинен  надати право виступу на засіданні та час для виступу (в межах регламенту) кожному члену правління.

7.      Головуючий на засіданні правління зобов’язаний поставити на голосування пропозиції кожного члена правління який наполягає на такому голосуванні. Таке голосування проводиться простим підняттям руки. Результати такого голосування, на вимогу автора пропозиції, повинні бути зафіксовані в протоколі в тому числі і у випадку, коли рішення по такій пропозиції не набрало більшості голосів.

8.       Члени правління, не згодні з рішеннями, які виносяться на голосування, можуть висловити окрему думку, яка, як правило, розсилається електронною поштою всім членам правління до дня засідання. За вимогою такого члена правління вона вноситься до протоколу, або прикладається в додатку до нього.

9.      Головуючий на засіданні правління повинен організувати голосування шляхом підняття рук, після чого кожен

присутній член правління зобов’язаний письмово зафіксувати в протоколі  результати свого голосування («за» або «проти», «утримався») та засвідчити  їх власноручним підписом.

10.    Рішення правління приймається простою більшістю голосів від загальної кількості членів правління.

11.  Оформлення та підписання протоколу засідання правління та додатків до нього виконується головуючим та секретарем  під час проведення засідання. В протоколі перелічуються всі члени правління, які присутні на засіданні. Якщо по деяким питанням засідання рішення не набирає  необхідної кількості голосів, відсутнім членам правління надається три дні після проведення засідання для голосування. В такому випадку остаточне оформлення протоколу повинно бути закінченим протягом трьох днів після проведення засідання. 

12.  Головуючий на  засіданні та секретар правління підписують кожну сторінку протоколу. Договори, додаткові угоди до договорів, кошториси, акти, штатний розклад, трудові договори з посадовими особами, плани, листи та інші документи, по яким приймаються рішення правління, є невід’ємною частиною протоколу засідання правління. Кожна сторінка кожного такого документу підписується уповноваженими на це членами правління (не менше 3-х членів правління). У протоколі зазначаються члени правління, уповноважені підписати кожну сторінку документу, яка є невід’ємною частиною протоколу засідання правління. Таблиця з підписами членів правління у протоколі засідання не повинна бути розміщена на окремій сторінці, а повинна розміщуватись на одній сторінці з текстом рішення, за яке проводилося голосування.   

13.  До протоколу засідання правління не можуть бути включені питання, які не обговорювалися на засіданні правління, та по яким не проводилося голосування шляхом підняття рук членами правління.

14.  Всі листки протоколу засідання правління нумеруються та зшиваються, на останній сторінці протоколу на зшивці ставиться печатка ОСББ. Протоколи засідання правління зберігаються в архіві протягом всього строку діяльності ОСББ.

15.  Протоколи правління повинні бути оприлюдненими на визначеному сайті ОСББ «Оазис 4» протягом 2-х днів після оформлення протоколу, відповідальними за це є голова та секретар правління.

16.  Секретар правління обирається з членів правління терміном на один місяць по графіку, так, щоб протягом 12-и місяців кожен член правління виконував обов’язки секретаря не більше одного місяця. Графік виконання обов’язків секретаря правління встановлюється рішенням правління, на якому  затверджується це положення.

17.  Голова правління, заступник  голови правління, та  секретар повинні організувати підготовку до засідання правління. Для цього в термін не менше ніж за 3(Три) дні до дати проведення засідання  всім членам  правління  розсилаються повідомлення про дату, час, місце проведення засідання правління  на електронну адресу  або СМС сповіщенням.  Порядок денний засідання правління, проект протоколу засідання правління та всі додатки до нього (договори, додаткові угоди до договорів, кошториси, акти, штатний розклад, трудові договори з посадовими особами, плани, листи та інші документи, по яким плануються рішення правління ) також розсилаються для ознайомлення всім членам правління  на електронну адресу в термін не менше ніж за 3(Три) дні до дати проведення засідання, відповідальним за це  є голова правління та секретар правління.

18.  Якщо ініціатором проведення засідання правління є інші члени правління, то обов’язки по  підготовці до засідання правління згідно п.15 цього положення покладаються на цих членів правління та секретаря правління.

 

              Головуючий на сборах    _ __________ Горобець Р. С.____________________   

                               Секретар   ______________ Нагорний В. В.____________________

               Члени правління _________________Марочкіна С. В._______________________  

                                            _________________Сармін О. М.___________________

                                           __________________Сидоренко Н. М.____________________

 

Похожие статьи:

ОСББ Оазис 8Перелік кандидатів у члени правління, збори представників та ревізійну комісію

Все об ОСББАдреси розташування ОСББ в Оболонському районі

ОСББ Оазис 4Протоколи правління ОСББ "Оазис 4" за 2016 - 2017 роки

ОСББ Оазис 4Положення про паркінг будинку по проспекту Героїв Сталінграда, 4

Управляющие компанииКто обслуживает дома жилмассива «Оазис»?

Рейтинг: 0 Голосов: 0 724 просмотра
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!