Положення про паркінг будинку по проспекту Героїв Сталінграда, 4

11 февраля 2017 - Валентин
Положення про паркінг будинку по проспекту Героїв Сталінграда, 4

   Це Положення розроблено для установлення не визначених в законі України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» взаємовідносин між ОСББ «Оазис 4», яке здійснює управління  багатоквартирним  будинком за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 4 і власниками машиномісць в паркінгу цього будинку. 

   Текст Положення.

           «ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням Загальних зборів власників

машиномісць в паркінгу будинку за адресою:

 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 4

Протокол №1 від 28.02.2017 р.

           «УЗГОДЖЕНО»

Рішенням правління Об’єднання співвласників

багатоквартирного будинку «Оазис 4»

Протокол №15 від  28.02.2017 р.  

ПОЛОЖЕННЯ
про загальні збори власників машиномісць
в паркінгу будинку за адресою:
 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 4
м. Київ 2017 рік

I. Загальні положення

1. Напівпідземний паркінг багатоквартирного будинку за адресою:  м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 4 (далі — Паркінг), являє собою двоповерхову споруду, вбудовану в конструкцію будинку й призначену для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та інших осіб – власників машиномісць, в розміщенні й зберіганні особистого автотранспорту.  Паркінг вбудовано  в житловий будинок таким чином, що його підземний поверх розміщений під дворовою територією будинку і частково – і під житловим будинком, наземний поверх займає частину двору і частково – простір під житловим будинком. Верхнє перекриття паркінгу одночасно є і дворовою територією житлового будинку, а його стінами є стіни житлового будинку. Всі виїзди та виходи Паркінгу виходять в двір житлового будинку.

Будинок являє собою єдину забудову, яка утворена з восьми корпусів та Паркінгу, які об’єднані спільною прибудинковою територією, елементами благоустрою, обладнанням, єдиною інженерною інфраструктурою, мають єдині вузли обліку постачання: води, тепла та електроенергії. Паркінг є невід’ємною частиною цього будинку.

2. Власниками квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, що розташований за місцезнаходженням: місто Київ, проспект Героїв Сталінграду, №4 (далі – Будинок), відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», створено Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Оазис 4» (далі – ОСББ). ОСББ «Оазис 4» зареєстровано за кодом ЄДРПОУ 40551840 та має статус неприбуткової організації. У відповідності із Рішенням загальних зборів ОСББ «Оазис 4» від 22 вересня 2016 року,  ОСББ взяло в своє управління Будинок.

3. Відповідно до статті 1 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»: спільним майном багатоквартирного будинку визначено: «приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несучо-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова територія».

Паркінг у будинку №4 по пр.  Героїв Сталінграда є спорудою, розташованою на прибудинковій території і частково в конструкції будинку, яка призначена для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку в зберіганні, належних їм транспортних засобів і на цій підставі є складовою частиною спільного майна багатоквартирного будинку.

4. Частина власників машиномісць в цьому паркінгу не є одночасно і співвласниками житлових, або нежитлових приміщень будинку, а, отже, згідно із Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», не являється членами ОСББ. Цей Закон та інші закони України не визначають правовідносини між ОСББ та власниками машиномісць в будинку, який знаходиться під управлінням ОСББ. Для врегулювання цих питань і призначене це Положення.

II. Мета розробки Положення про загальні збори власників машиномісць

1. Метою розробки Положення про загальні збори власників машиномісць в паркінгу багатоквартирного будинку за адресою:  м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 4 (далі — Положення) є об’єднання співвласників напівпідземного паркінгу в товариство без утворення юридичної особи, визначення не визначених в законі України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» взаємовідносин між ОСББ «Оазис 4», яке здійснює управління   цим багатоквартирним  будинком і власниками машиномісць в паркінгу будинку.  

2. Це Положення визначає права та обов’язки сторін, порядок узгодження переліку послуг, які надає ОСББ власникам машиномісць, порядок встановлення розміру витрат на утримання та обслуговування Паркінгу, порядок узгодження умов договору між ОСББ і власниками машиномісць, порядок доступу власників машиномісць до інформації про витрати на обслуговування Паркінгу.  

3. Взаємовідносини між ОСББ і власниками машиномісць визначаються Договором про участь у витратах на обслуговування Паркінгу, який укладається між кожним із власників машиномісць і ОСББ. Умови Договору, розмір та порядок компенсації  витрат на утримання та обслуговування Паркінгу визначаються Рішенням Загальних зборів власників машиномісць на основі поданих ОСББ для узгодження матеріалів та кошторису витрат на утримання Паркінгу.

III. Загальні збори власників машиномісць

1. Загальні збори власників машиномісць (далі — Загальні збори) є колективним офіційним представником у відносинах між власниками машиномісць і ОСББ. Загальні збори обирають Актив Паркінгу (далі — Актив), який має визначені цим Положенням повноваження у відносинах з ОСББ у період між Загальними зборами.  Із складу Активу обирається Управляючий паркінгом,  який, працюючи в штаті ОСББ, безпосередньо організує утримання Паркінгу в належному стані у відповідності із рішеннями Загальних зборів.

2. Актив у складі: Голови Загальних зборів та Членів Активу обирається Загальними зборами.

3. До виключної компетенції Загальних зборів належать:

·     затвердження Положення, внесення змін до нього;

·     обрання Активу Паркінгу;

·     затвердження Кошторису витрат на утримання Паркінгу;

·     узгодження рішень про реконструкцію та ремонт Паркінгу та Кошторису витрат на ці потреби.

4.   Загальні збори скликаються і проводяться Активом Паркінгу у випадках необхідності вирішення питань, які віднесено до виключної компетенції Загальних зборів.  Загальні збори також можуть скликатись і проводитись ініціативною групою не менш, ніж з трьох  власників машиномісць у відповідності із порядком, визначеним Положенням.

Актив (ініціативна група) не менше ніж за 5 днів до дати проведення загальних зборів розміщує об’яву в паркінгу та на визначеному ними сайті, вручає власникам машиномісць під розписку або направляє рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в будинку, письмове повідомлення про проведення Загальних зборів. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного. До повідомлення додається Бюлетень голосування, оформлений у відповідності із Положенням.

Час і місце проведення Загальних зборів обираються зручними для більшості можливих учасників зборів.

5. У загальних зборах мають право брати участь всі власники машиномісць Паркінгу. Інтереси власника, який особисто не бере участі в зборах, може представляти його представник, який, у разі наявності офіційно оформлених повноважень, має право голосувати від імені такого власника машиномісць.

Загальні збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх на зборах  власників машиномісць або їх представників.

6. На Загальних зборах кожний власник машиномісць (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до кількості машиномісць, які є його власністю.

        Якщо паркувальне місце перебуває у спільній власності двох і більше осіб, кожна така особа має частку голосу, яка відповідає її частці в праві власності на це паркувальне місце.

Загальні збори можуть встановити інший порядок визначення кількості голосів, що належать кожному власнику на загальних зборах.

7. Рішення на Загальних зборах приймаються шляхом відкритого поіменного голосування.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували власники (їхні представники), які разом мають більше половини від загальної кількості голосів власників машиномісць Паркінгу.

Рішення Загальних зборів викладається письмово та засвідчується особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату його голосування («за» чи «проти») в  Бюлетені голосування.

Власники машиномісць (їх представники), які не мають змоги, або бажання бути присутніми у місці проведення Загальних зборів можуть прийняти участь у голосуванні підписавши особисто Бюлетень голосування не пізніше 14 календарних днів з дати проведення загальних зборів, пред’явивши правовстановлюючий документ на право власності на машиномісце та документ, що посвідчує його особу одному з членів Активу (Ініціативної групи), який підтвердить своїм підписом факт голосування.

У Бюлетені голосування має бути така інформація: прізвище, ім’я та по-батькові  Власника машиномісць, номера його машиномісць, кількість голосів (дорівнює кількості машиномісць у власності голосуючої особи), номера та дати реєстрації документів на право власності машиномісць, прізвище, ім’я та по-батькові  довіреної особи та данні документа, який підтверджує права довіреної особи, номер та зміст кожного пункту порядку денного Загальних зборів та текст винесеного на голосування рішення, місця для внесення Власником машиномісць свого рішення: результат голосування «За», або «Проти» та особистий підпис.

Загальні збори можуть встановити інший порядок голосування на зборах та прийняття рішень на них.

8. Рішення Загальних зборів оформляється Протоколом.  Оригінал Протоколу і Бюлетенів голосування зберігається в ОСББ. Копія Протоколу зберігається в Голови Загальних зборів.

9. Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до Статуту, є обов’язковим для всіх Власників машиномісць.

Власники машиномісць мають право знайомитися з рішеннями (протоколами) Загальних зборів, затвердженими такими рішеннями документами та за власний рахунок робити з них копії та виписки.

Рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.

10.  Всі питання, які стосуються місць загального користування, будівлі, обладнання  та інженерних систем Паркінгу, які не входять до виключної компетенції Загальних зборів у період між Загальними зборами узгоджуються із Активом Паркінгу.  До компетенції Активу Паркінгу належать:

·          контроль витрат коштів на утримання  Паркінгу;

·          контроль якості робіт по утриманню Паркінгу;

·          розгляд проектів Кошторису витрат на утримання Паркінгу та на виконання робіт з ремонту та реконструкції Паркінгу;

·          узгодження умов договорів на оренду приміщень та місць загального користування Паркінгу, які укладаються між ОСББ та орендарями;

·          зміни в Кошторисі витрат на утримання Паркінгу у зв’язку із офіційними змінами тарифів і законодавства, але не більше, ніж на 25% від прийнятого на Загальних зборах;

·          інші питання, які потребують узгодження й не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

Засідання Активу Паркінгу проводяться по мірі необхідності. Головує на засіданнях Голова Загальних зборів, Управляючий паркінгом або обрана Активом особа.  Рішення Активу вважається прийнятим при голосуванні «За» не менш, ніж 50%  обраного Загальними зборами складу Активу. Протокол підписує голова та секретар засідання Активу.

Члени Активу, окрім Управляючого паркінгом, працюють на громадських умовах, без оплати. В прийнятому Загальними зборами Кошторисі може бути передбачена оплата для заохочення членів Активу по результатам їх діяльності і умови її нарахування.

11.  Поточне управління Паркінгом здійснює ОСББ. Управляючий паркінгом є представником власників машиномісць в ОСББ, який безпосередньо організує й забезпечує належне управління Паркінгом, контролює належне використання коштів у відповідності з Кошторисом. Ініціює скликання засідань Активу Паркінгу, та/або Загальних зборів для вирішення актуальних питань. Він забезпечує регулярне інформування Активу Паркінгу та власників машиномісць по результатам господарської діяльності та фінансовому стану.

IV. Права і обов’язки власників машиномісць

1. Власник машиномісць має право:

·     брати участь в Загальних зборах власників машиномісць;

·     обирати та бути обраним до складу Активу паркінгу;

·     знайомитися з протоколами Загальних зборів,  робити з них виписки;

·     одержувати в установленому порядку інформацію в ОСББ про виконання умов Договору;

·     вимагати від Активу захисту своїх прав та дотримання власниками машиномісць правил добросусідства.

Здійснення власником машиномісць своїх прав не може порушувати права інших власників.

Спори щодо здійснення прав власників машиномісць вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.

2. Власник машиномісць зобов’язаний:

·     виконувати обов’язки, передбачені Положенням;

·     виконувати рішення Загальних зборів власників машиномісць, прийнятих у межах їхніх повноважень;

·     використовувати паркувальні місця за призначенням, дотримуватися правил користування Паркінгом;

·     не допускати порушення законних прав та інтересів інших співвласників;

·     дотримуватися вимог правил користування Паркінгом, правил пожежної безпеки, санітарних норм;

·     своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі;

·     відшкодовувати збитки, заподіяні майну інших співвласників;

·     виконувати передбачені Положенням  обов’язки;

·     запобігати псуванню спільного майна, інформувати ОСББ про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання;

·     дотримуватися чистоти у місцях загального користування та тиші згідно з вимогами, встановленими законодавством.

V. Права і обов’язки ОСББ по відношенню до Власників  машиномісць

1.            ОСББ, здійснюючи обслуговування будинку та прибудинкової території  по відношенню до Паркінгу та Власників машиномісць має право:

·        встановлювати правила користування Паркінгом, режим охорони та допуску осіб на територію Паркінгу, маршрути руху, схеми дій в особливих ситуаціях;

·        вимагати від  Власників машиномісць та інших осіб, допущених власником до користування його машиномісцями виконання правил користування Паркінгом, умов укладених Договорів та обов’язків, визначених цим Положенням;

·        звертатись з позовом до суду про стягнення заборгованості у разі несплати Власником  машиномісць плати за обслуговування  Паркінгу;

·        визначати порядок обслуговування, ремонту та утримання Паркінгу;

·        припиняти обслуговування машиномісць власника, який допустив борг по сплаті внесків і платежів більш ніж за три місяця;

·        здавати в оренду приміщення та місця загального користування Паркінгу на умовах, узгоджених з Активом  Паркінгу, з використанням орендної плати виключно на потреби, пов’язані із утриманням Паркінгу.

2.      ОСББ зобов’язане:

·     здійснювати утримання Паркінгу та надання послуг у відповідності до умов, визначених у Договорі та відповідно до вимог чинного законодавства України;

·     забезпечувати належний: санітарний, технічний та протипожежний стан Паркінгу

·     вести по Паркінгу окремий облік всіх надходжень грошових коштів та їх витрат на утримання та обслуговування Паркінгу;

·     надавати на вимоги Активу періодично та публікувати на дошці об’яв та на сайті  щорічно інформацію про виконання робіт та використання отриманих коштів на утримання Паркінгу.

VI. Відповідальність за порушення Положення та рішень Активу Паркінгу

1.    І Власники машиномісць, і ОСББ є відповідальними за порушення законодавства,  умов Договору  та рішень Загальних зборів власників машиномісць.

2.    Спірні питання вирішуються на спільному засіданні Активу Паркінгу та Правління ОСББ, або виносяться для рішення на Загальні збори з участю повноважних представників ОСББ. У випадку не досягнення консенсусу – вирішуються у суді у відповідності із діючим законодавством України.

VII. Порядок внесення змін до Положення

1. Внесення змін до Положення  здійснюється виключно за рішенням Загальних зборів власників машиномісць.

2. Оригінали Діючого Положення, підписані сторонами, прошнуровані, пронумеровані й скріплені печаткою ОСББ зберігаються в ОСББ та у Голови Загальних зборів власників машиномісць.

Головуючий на Загальних зборах
власників машиномісць              ________________  ( Широчкін В. С.) 
 
Голова Правління  Об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Оазис 4»________________  ( Діанова Я. В.)

Похожие статьи:

ОСББ Оазис 4Зразок типового договору про участь у витратах з утримання паркінгу

ОСББ Оазис 4Положення про порядок проведення та підготовки засідань правління ОСББ «Оазис 4»

ОСББ Оазис 4Кошторис витрат на утримання паркінгу будинку по проспекту Героїв Сталінграда, 4

ОСББ Оазис 4Збори власників паркінгу

ОСББ Оазис 4Паркінг

Рейтинг: 0 Голосов: 0 848 просмотров
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!