Зразок типового договору про участь у витратах з утримання паркінгу

28 февраля 2017 - Валентин
Зразок типового договору про участь у витратах з утримання паркінгу

Публікується зразок типового договору власника машиномісць у паркінгу з ОСББ «Оазис 4», який виноситься на рішення Загальних зборів власників машиномісць у паркінгу будинку за адресою: м.Київ, пр. Героїв Сталінграду, 4.

 

ДОГОВІР № ________

про участь у витратах з утримання паркінгу

м. Київ                                                                                                                 «____»__________ 2017р.

ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ОАЗИС 4» в особі Голови Правління Діанової Яни Вадимівни, яка діє на підставі Статуту (далі – Виконавець), з однієї сторони, і

Власник машиномісць № ____________________ в паркінгу, що розміщений в будинку №4 по проспекту Героїв Сталінграда в м.Києві _________________________ ___________________________________ (далі – Власник), з іншої сторони, уклали цей договір про таке:

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього договору є забезпечення Виконавцем надання послуг з утримання паркінгу, що розміщений в будинку №4 по проспекту Героїв Сталінграда в м. Києві. В перелік послуг входить:

-      цілодобова охорона і контроль доступу на територію паркінгу, відеоспостереження;

-      прибирання та вивезення сміття з паркувальної території, водопостачання;

-      освітлення паркувальної території та проїзної частини;

-      технічне обслуговування мереж та обладнання;

-      утримання та обслуговування протипожежних систем;

-      утримання систем димовидалення та вентиляції;

-      обслуговування споруди паркінгу.

2.      ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Виконавець зобов’язаний:

-      забезпечити надання послуг, передбачених в п. 1.1. Договору, якісно та відповідно до вимог чинного законодавства України;

-      здійснювати управління майном особисто та/або шляхом укладання договорів із співвиконавцями на виконання окремих видів робіт;

-      використовувати кошти, отримані від власників машиномісць, виключно у межах затвердженого кошторису;

-      при вчиненні фактичних і юридичних дій, пов'язаних з управлінням паркінгом, повідомляти осіб, з якими він вчиняє правочини, про те, що він є управителем, а не власником майна (паркінгу).

2.2. Виконавець має право:

-      вимагати від Власника сплати заборгованості за Договором у т.ч. шляхом звернення до суду;

-      визначати порядок обслуговування, ремонту та утримання паркувальної території але виключно у межах затвердженого кошторису;

-      визначати виконавців окремих послуг із утримання паркінгу шляхом укладання окремих договорів з виробниками, виконавцями, споживачами та контролювати виконання умов таких договорів.

3.      ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКА

3.1. Власник зобов’язаний:

-       своєчасно, не пізніше 20 числа поточного місяця вносити плату (внески) за утримання паркінгу;

-       письмово в 10-ти денний термін повідомити Виконавця про зміну власника машиномісця;

-       дотримуватися правил пожежної, електробезпеки та санітарних норм;

-       у разі несвоєчасної сплати платежів (внесків) за послуги сплачувати пеню у розмірі подвійної ставки НБУ за кожен день прострочення.

3.2. Власник має право:

-       отримувати вчасно та відповідної якості послуги за цим Договором;

-       своєчасно отримувати інформацію від Виконавця про перелік складових послуг, загальну суму місячного платежу, тощо.

-       надавати письмово пропозиції щодо внесення змін до цього Договору.

4.      ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Плата (внески) за утримання паркінгу вноситься Власником не пізніше 20 числа поточного місяця на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.2. Розмір внесків на утримання паркінгу за одне машиномісце становить 230 (двісті тридцять) грн. 00 коп. (без ПДВ) за кожен місяць.

4.3. Компенсація вартості спожитої теплової та електричної енергії входить у розмір внесків, встановлений п.4.2 цього Договору. У випадку необхідності встановлення додаткових електроприладів, або обладнання машиномісця, вони підключаються до загальних мереж в установленому порядку через індивідуальний лічильник і з додатковою оплатою по показанням лічильника.

5.      ІНШІ УМОВИ

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до: зміни Власника, Виконавця, або рішення загальних зборів власників машиномісць про зміну умов договорів.

5.2. Зміни до цього договору вносяться виключно шляхом підписання додаткових угод до цього Договору.

5.3. Цей Договір складений українською мовою на 2-х сторінках у 2-х примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

6.      РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

Похожие статьи:

ОСББ Оазис 4Кошторис витрат на утримання паркінгу будинку по проспекту Героїв Сталінграда, 4

ОСББ Оазис 4Паркінг

ОСББ Оазис 4Збори власників паркінгу

ОСББ Оазис 4Протокол загальних зборів паркінгу по Героїв Сталінграду, 4

ОСББ Оазис 4Положення про паркінг будинку по проспекту Героїв Сталінграда, 4

Рейтинг: 0 Голосов: 0 729 просмотров
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!